Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je alternativou plynového nebo elektrického kotle. Tepelné čerpadlo neprodukuje teplo – odebírá energii ze vzduchu z ulice, vody nebo země a přenáší ho do místnosti. Muže být použito pro vytápění, klimatizaci a ohřev vody.

Výhody tepelného čerpadla

 • O 60 % levnější provoz, než provoz na plyn

 • Rychlá návratnost investice

 • Zcela nebo částečně nahrazuje topení a klimatizace

 • Pracuje i při nízkých venkovních teplotách

Jaké tepelné čerpadlo si mám pořídit?

 • Tepelné čerpadlo Země - Voda

  V takovém systému se teplo odvádí ze země a poté se přenáší do okruhu ohřevu teplé vody. Teplota blízké povrchové vrstvy zeminy nebo hloubky je vždy pozitivní, takže tento typ zařízení je ideální volbou se stabilní produktivitou po celý rok. Tento typ je finance nejnáročnější ale velmi efektivní.

 • Tepelné čerpadlo Vzduch – Voda

  Účinnost tepelného čerpadla vzduch-voda závisí na venkovní teplotě: čím nižší teplota, tím více energie se spotřebuje na odběr potřebného množství tepla. Bude pracovat i při teplotě -25°C, ale s mnohem nižší účinností. Proto je třeba brát v úvahu klimatické podmínky regionu, průměrné roční teploty a počet mrazových dnů v roce. Tento typ čerpadla je ekonomicky nejvýhodnější.

 • Tepelné čerpadlo Voda-Voda

  Zdrojem tepla v tomto typu tepelných čerpadel mohou být povrchové (řeky, jezera) nebo půdní vody (studny), jakož i odpadní vody z technologických zařízení. Tepelné čerpadlo Voda-Voda vhodné pouze pro jednotky, které nemají omezení vodních zdrojů.

 • Tepelné čerpadlo Vzduch – Vzduch

  Teplo venkovního vzduchu z vnějších jednotek je přeneseno do chladiva, cirkulujícího v uzavřeném okruhu, a od něj do vzduchu, který je pak přiváděn do každé místnosti vnitřními stěnovými / podlahovými jednotkami. Vhodný pouze jako klimatizační jednotka. Vhodný pouze jako klimatizační jednotka.