Teplo

Nabízíme vám razantní (až o 40%) snížení nákladů na vytápění a na dodávky
teplé vody cestou výstavby vlastní kotelny a jejího následného provozu.

Dodávky tepla – teplé vody a teplé užitkové vody (TV a TUV)

Tato nabídka je určena pro bytové domy, tj. převěsím pro společností vlastníků
jednotek (SVJ) a bytová družstva (BD), která doposud nakupují teplo u tepláren.

Existují dvě možnosti spolupráce:

Model I

  • ST Alternative Energy s.r.o. jako generální partner a dodavatel pro SVJ nebo BD na jejich náklady, naprojektuje a vybuduje plynovou kotelnu (buď jako samostatní zdroj nebo jako součást více kombinovaných zdrojů), jejíž prostřednictvím bude dodávat tepelnou energii do jednotlivých domácností budovy i společných prostor, vč. měření spotřeby a fakturace.

    Typický smluvní zavážek na dodávky tepla se pohybuje mezí 3 až 5 lety s možností prolongace podle vzájemné dohody.

Model II

  • ST Alternative Energy s.r.o. jako generální investor a dodavatel, na vlastní náklady naprojektuje a vybuduje plynovou kotelnu pro SVJ nebo BD (buď jako samostatní zdroj nebo jako součást více kombinovaných zdrojů), jejíž prostřednictvím bude dodávat tepelnou energii do jednotlivých domácností budovy a společných prostor, vč. měření spotřeby a fakturace, přičemž investiční náklady na vybudování kotelny budou umořovány postupně během provozu.

    Typický smluvní zavážek na dodávky tepla se pohybuje mezí 8 až 10 lety s možností prolongace podle vzájemné dohody.