Kotel

Kotel je poměrně jednoduché zařízení pro ohřev vody spalovacím palivem – v případě plynového kotle je to plyn. Plynový kotel je tvořen hořákem, výměníkem tepla, čerpadlem, v němž cirkuluje voda, odvzdušněním spalin a ovládacím panelem. Plynový kotel vypadá jako malá lednička. Kotly na zemní plyn jsou napojeny na centralizovaný přívod plynu.

Kotly dle typu paliva

 • Plyn (LPG)

 • Biomasa

 • Elektřina

Zemní plyn nebo propan?

Pokud bydlíte ve městě. Zemní plyn je dodáván napojením na městskou plynovou síť, a je logickou volbou.

Pokud bydlíte mimo město. Propan, také známý jako LPG, je výhodnější pro izolované domy, když připojení k městské plynové síti není možné neboli obtížné. Propan je poněkud šetrnější k životnímu prostředí než zemní plyn. 

Rychlost ohřevu a úroveň znečištění obou typů kotlů jsou přibližně stejné.

Jaký si mám vybrat kotel?

Základní typy

 • Kondenzační kotel

  Toto zařízení používá vodní páru k předehřívání vody z radiátorů, což šetří energii (od 20 do 30 %). Vhodný pro podlahové vytápění a radiátory.

 • Kotel na biopalivo (dřevo, piliny)

  Biopalivo v jeho agregačním stavu se dělí na tyto typy: plynný (bioplyny), kapalný (bionafta) a tvrdý (dřevo, slupky). Kotly na biopalivo jsou robustní, vhodné pro domácí potřeby a pro aktivní využití v průmyslovém prostředí.

 • Elektrický kotel

  Princip fungovaní je že ve speciální nádrži, ve které jsou instalovány topné články, je dodáváno chladivo. Když kotel je připojen, energie elektrického proudu je přenesena na molekuly chladiva a teplota posledního se zvyšuje. Z expanzní nádoby se rozprostírá přes otopná tělesa a potrubí po celé místnosti a ohřívá ji.

Doplňující typy

 • Hybridní provoz s tepelným čerpadlem

  Kotel (podle dostupnosti paliva) může být připojen k tepelnému čerpadlu. V tomto případě tepelné čerpadlo bude pokrývat základní potřeby domu, kotel slouží pouze jako podpora.

 • Hybridní provoz s kogenerací

  Kromě výroby tepla kotel vyrábí i elektřinu. Tento model je vhodnější pro velké budovy s vysokou spotřebou energie. Kogenerační kotel zajišťuje úsporu energie od 50 až do 80 %.