Kogenerační jednotka

Princip kogenerace spočívá v kombinované výrobě elektrické energie a tepla. Oproti klasickým elektrárnám, ve kterých je teplo vzniklé při výrobě elektrické energie vypouštěno do okolí, využívá kogenerační jednotka teplo k vytápění.

Výhody kogenerace

 • Šetření paliva a snížení emisí CO2

 • Finanční úspora díky vysoké účinnosti

 • Využití obnovitelných zdrojů energie

 • Efektivní využití odpadového tepla pro vytápění a ohřev vody

Jakou kogenerační jednotku si mám pořídit?

1. Podle objemu:

 • Velikost nad 50 kW je vhodná pro bazény a aquaparky, bioplynové stanice, školy a univerzity.

2. Podle dostupnosti paliv:

 • Kogenerace s plynovými motory

  Jedná se o jeden z nejefektivnějších způsobů výroby elektřiny. Jako palivo může být přitom použit zemní plyn, bioplyn nebo další topné plyny. Plyn je nejdříve v motoru spálen za účelem výroby elektřiny. Následně je z jednotlivých částí motoru a ze spalin získáváno teplo, dodávané spotřebiteli.

 • Kogenerace s využitím bioplynu

  Stanice bioplynu je vybudována především v blízkosti čistíren odpadních vod, na obecních skládkách nebo v zemědělských podnicích, zabývajících se chovem zvířat. Použití bioplynu umožňuje vyrábět elektřinu a teplo při nízkých nákladech na jejich výrobu, pomáhá chránit životní prostředí a snižovat škodlivé emise do ovzduší.

 • Kogenerace s kondenzační turbínou

  V případě využití kondenzační turbíny pro kogeneraci je pára z turbíny odebírána na několika tlakových úrovních přímo z turbíny. Zbylá pára expanduje v turbíně při výrobě elektřiny a následně kondenzuje v kondenzátoru.